PERFEKCYJNA LICENCJONOWANA KSIĘGOWOŚĆ

PERFECTA

W dniu 25 września 2015 roku Sejm na 101 posiedzeniu przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o niedawno uchwalonej ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw mających na celu min wydłużenie vacatio legis dla nowych zasad ustalania podstawy wymiaru zasiłków dla osób deklarujących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe czyli dla przedsiębiorczych przyszłych mam.

W związku z tym, osoby polegające ubezpieczeniu chorobowemu z tytułu prowadzonej działalności będą miały ustaloną podstawę wymiaru zasiłków wg „nowych zasad” jeśli prawo do tych zasiłków powstawanie po 31 grudnia 2015 roku. Czyli wszystkie przedsiębiorcze, przyszłe mamy, które nabędą prawo do zasiłku przed 1 stycznia 2016 roku będą otrzymywać zasiłek według dotychczasowych zasad.