PERFEKCYJNA LICENCJONOWANA KSIĘGOWOŚĆ

PERFECTA

Obowiązujący kodeks spółek handlowych umożliwia zarejestrowania spółki z o.o. w sposób uproszczony. Rejestracja spółki dokonywana jest przez Internet, bez udziału notariusza a wszystkie dokumenty potrzebne do zarejestrowania spółki są generowane automatycznie przez stronę internetową Ministerstwa Sprawiedliwości

Na tej stronie, w zakładce „Rejestracja spółki z o.o. z wykorzystaniem wzorca umowy” składamy elektroniczny wniosek o rejestrację spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w trybie S24. Założenie spółki w tym trybie powoduje brak konieczności spisywania umowy u notariusza. Warto jednak w tym momencie wspomnieć, że umowa spółki w formie S24 to jej podstawowa wersja. Często jednak warto spisać ją w formie aktu notarialnego i przejść procedurę poza internetem. Dotyczy to ewentualnych zapisów w umowie spółki tj. umorzenie udziałów bądź też ustalenia wynagrodzenia członków zarządu (powołanie).

Osoby, które jednak wolą wersję online przed przystąpieniem do składania wniosku o rejestrację spółki z o.o. z wykorzystaniem wzorca umowy udostępnianego na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości muszą się zarejestrować / szczegóły opisane są w Rejestracja użytkownika w systemie eMS na stronie/. Po dokonanej rejestracji na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości można przystąpić do rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w trybie S24.

Jeżeli kilka osób chce zawiązać spółkę z o.o. to muszą one w chwili składania wniosku w systemie eMS: (1) posiadać aktywne konto w systemie eMS oraz pamiętać swój aktualny login i hasło, (2) znajdować się przy tym samym komputerze w celu elektronicznego podpisania wniosku, (3) mieć przygotowane informacje, które będą podawane w trakcie uzupełniania umowy spółki. Informacje konieczne do rejestracji to:

  • Właściwy sąd rejestrowy według siedziby,
  • Lista wspólników, lista członków organów zarządczych spółki,
  • Lista oddziałów spółki, jeśli spółka będzie miała oddziały,
  • Dane adresowe spółki, w tym w szczególności sprawdzenie czy planowana nazwa spółki już nie jest wykorzystywana przez inną zarejestrowaną spółkę z o.o. za pomocą formularza „wyszukiwanie podmiotu” oraz prawidłowe ustalenie przedmiotu działalności spółki (a więc wykluczenie tych typów działalności gospodarczych, których spółka z o.o.nie może prowadzić, np.: działalność banku centralnego, ubezpieczenia na życie, zarządzanie rynkami finansowymi, działalność gospodarstw domowych, działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi).

 

Warto wspomnieć o opłatach i podatkach związanych z rejestracją spółki z o.o. przez Internet.

Dobra wiadomość to ta, że przy rejestracji spółek  w trybie S24 ma zastosowanie preferencyjna stawka opłaty sądowej za wpis do KRS wynosząca – 250 zł (zamiast 500 zł). Z rejestracją spółki z o.o. wiąże się konieczność opłacenia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; opłata ta wynosi 100 zł.

Przypominamy jednak o konieczności zapłaty podatku PCC (od czynności cywilno-prawnych) od kapitału spółki. Ten podatek jest konieczny bez względu na formę rejestracji samej spółki.

W tej chwili Sąd Rejestrowy ustawowo sam zgłasza spółkę zarówno do Urzędu Skarbowego, Statystycznego jak i ZUS. Jest to jednak proces długotrwały więc to od założycieli zależy w jaki sposób dokona tego zgłoszenia poprzez zaznaczenie odpowiedniej informacji na formularzu rejestracyjnym KRS.  W przypadku wyboru pierwszej opcji czyli zgłoszenia przez Sąd Rejestrowy należy złożyć do Urzędu Skarbowego formularz NIP-8 z aktualizacją danych tj. konta bankowe. Zdaniem naszej kancelarii jest to opcja dla przedsiębiorców zakładających spółkę z pewnym wyprzedzeniem. Dla przedsiębiorców, którzy rozpoczynają działalność już tydzień po rejestracji spółki lepszą opcją jest samodzielne składanie wszelkich zgłoszeń do Urzędów. Pozwoli to na uzyskanie chociażby numeru Regon, który może być używany jako tymczasowy numer rejestracyjny spółki w organizacji, który należy nanosić na faktury zakupu i sprzedaży spółki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *